Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky

Opatrenie OLP/5274/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky zo dňa 25.6.2020. Termín účinnosti od 1.7.2020 do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5091/2020 zo dňa 19.6.2020.