Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia

Opatrenie OLP/4085/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia zo dňa 19.5.2020. Termín účinnosti od 20.05.2020.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.