Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – hranice, medzinárodná letecká doprava

Opatrenie OLP/7093/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hranice, medzinárodná letecká doprava zo dňa 7.9.2020. Termín účinnosti od 10.9.2020 od 07.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa dopĺňa opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.8.2020.