Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

Opatrenie OLP/4739/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény zo dňa 9.6.2020. Termín účinnosti od 10.6.2020 od 07.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4311/2020 zo dňa 22.5.2020.