Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia, rizikové krajiny

Opatrenie OLP/5455/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia, rizikové krajiny zo dňa 3.7.2020. Termín účinnosti od 6.7.2020 od 07.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4739/2020 zo dňa 9.6.2020.