Opatrenie ÚVZ SR – povinnosť zakrytia horných dýchacích ciest na verejnosti

Opatrenie OLP/2732/2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)