Opatrenie ÚVZ SR – otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární

Opatrenie OLP/2778/2020

Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR číslo OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu – otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární.