Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia týkajúce sa zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia  športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 24.03.2020 do odvolania.