V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Opaľujeme sa správne?

POZOR na ultrafialové žiarenie!

Slnko je symbolom a podmienkou života na Zemi. Okrem tepla a svetla poskytuje jej obyvateľom aj ultrafialové / UV / žiarenie, ktoré pôsobí priaznivo na niektoré procesy v koži /napr. syntéza vitamínu D/, ale na druhej strane môže kožu tiež poškodiť.

Až do začiatku nášho storočia bola biela pokožka znamením krásy a blahobytu, kým opálená koža symbolizovala nedostatok a chudobu. Až neskôr, keď sa bližšie ozrejmila pozitívna úloha slnečných lúčov na živé organizmy, človek sa rýchlo naučil využívať, a často aj zneužívať účinky slnečného žiarenia. Opálená koža sa stala obrazom zdravia a krásy. Po dlhých rokoch prevládania tohto názoru, keď sa ľudstvo masovo oddávalo výdatnému slneniu, znova sa vraciame k pôvodnému obmedzovaniu účinkov ultrafialového žiarenia na kožu. K tomuto postoju vedú poznatky o pôsobení rôznych typov UV žiarenia na organizmus a o stenčovaní ochrannej ozónovej vrstvy zemegule, následkom čoho sa pozoruje zvýšený výskyt závažných chorobných zmien na koži.

Zdravie človeka pri opaľovaní najviac ohrozuje UV-B žiarenie, ktoré vyvoláva zápalovú reakciu kože /solárnu dermatitídu/. Stupeň poškodenia kože závisí od dĺžky expozície žiareniu a od dávky UV lúčov, ktorá môže byť rozličná, napr. podľa ročného a denného obdobia, podľa nadmorskej výšky, množstva vodných pár a exhalátov vo vzduchu atď.

Už dávnejšie je známe, že jestvuje určitá spojitosť medzi slnečným žiarením a kožnými nádormi. Čím dlhšie je obdobie expozície UV lúčov a čím väčšia je intenzita žiarenia, tým je väčšia možnosť vzniku kožných nádorov, najmä karcinómov, ale i melanómu.

Koža pri slnení rýchlejšie nadobúda starší vzhľad, zvýrazňujú sa vrásky, je suchá, tvoria sa na nej pigmentované a zhrubnuté škvrny, neskôr i nádory. Toto platí obzvlášť v súčasnosti v súvislosti s intenzívnejším slnečným žiarením následkom postupného stenčovania ozónovej vrstvy.

Ľudská koža má proti UV žiareniu vlastné obranné mechanizmy, ktoré ale nie sú nevyčerpateľné. Najsilnejšie poškodenie ultrafialovými lúčmi slnka nám v lete hrozí v čase od 11. do 15. hodiny. Pred škodlivými lúčmi sa však neuchránime úkrytom pod stromami, pretože sa odrážajú od vody, piesku a rôznych predmetov. Dokonca ani sklo nefiltruje ultrafialové lúče dokonale /napríklad sklo okien automobilov prepúšťa 10 percent žiarenia/.

Zvláštnu pozornosť musia venovať svojej koži pri pobyte vonku ľudia užívajúci niektoré lieky, ktoré zvyšujú účinnosť UV žiarenia /tetracyklin, sulfónamidy, grizeofulvín, fenotiazíny a i./.

Nezabudnime najmä na deti, ktorých pokožka je asi desať ráz tenšia ako u dospelých: treba im chrániť hlavu plátenným klobúkom, zrak slnečnými okuliarami s UV filtrom, ruky košieľkou s dlhými rukávmi a nohy čo najdlhšími nohavicami. Podobné pravidlá ochrany platia i pre dospelých, najmä pre tých, ktorí majú na koži rôzne pigmentové fliačiky /tzv. „materské znamienka“ a pod./. Ak sa pri opaľovaní zapáli hnedé materské znamienko, treba sa poradiť s odborným lekárom.

Ak už chceme mať hnedšiu kožu, treba sa opaľovať postupne, pomaly a v malých dávkach slnečného či umelého ultrafialového žiarenia. Nevyhnutnosťou sa stalo používanie ochranných krémov proti UV žiareniu.

Ochranný faktor pred slnečným žiarením (SPF – Sun Protection Factor) je označenie používané pre stupeň ochrany proti spáleniu pokožky UVB žiarením. Je dôležité vedieť, že ani kozmetický výrobok s SPF vyšším ako 50 nezabezpečí úplnú ochranu pred spálením. Ak je kozmetický výrobok aplikovaný správne a v dostatočnom množstve postačuje SPF aj strednej kategórie (15, 20 alebo 25), avšak ak je kozmetický výrobok aplikovaný v nedostatočnom množstve, potom je žiaduci SPF vyššej kategórie. Dôležité je aplikovať kozmetické výrobky opakovane, obzvlášť po plávaní a osušení uterákom, z dôvodu zachovania stupňa ochrany. Avšak opakovanou aplikáciou nie je možné zvyšovať stupeň ochrany označený na obale. Ak bola účinnosť ochrany kozmetického výrobku vyčerpaná, opakovaná aplikácia nezabráni nadmernému vystaveniu pokožky UV žiareniu. Okrem UVB ochrany musí kozmetický výrobok na ochranu pred slnečným žiarením poskytovať aj UVA ochranu. Mnoho kozmetických výrobkov už dnes zabezpečuje ochranu pred UVA žiarením, avšak pre spotrebiteľa je ťažké získať túto informáciu z označenia kozmetického výrobku. Iniciatívou Európskej komisie bola dohodnutá značka (UVA–piktogram), ktorou sú označené kozmetické výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na UVA ochranu podľa odporučenia Európskej komisie.

Tým, ktorí si chcú uchovať mladistvý vzhľad pokožky, pripomíname: po každom zápale /“spálení“/ po slnení koža zostarne takmer o 6 mesiacov!

Oddelenie výchovy ku zdraviu