V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Október – Mesiac úcty k starším

V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodných deň starších. Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Slovensko v najbližších rokoch čaká dynamické starnutie populácie spôsobené predovšetkým posúvaním početných generácií do seniorského veku. Odhaduje sa, že po roku 2018 budú na Slovensku prevažovať seniori nad detskou zložkou obyvateľstva a tento trend by sa mal udržať až do roku 2030.

Starnutie obyvateľstva je ovplyvnené dlhodobo sa zvyšujúcou strednou dĺžkou života. Počet obyvateľov Slovenska vo veku nad 62 rokov je takmer 932 000. Do roku 2025 by sa mal zvýšiť na 1,27 milióna osôb. Starnutie populácie je globálny fenomén a zasahuje celú spoločnosť. Stúpajúci trend starnutia je jedným z najvýraznejších problémov súčasného demografického vývoja.

Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Veľký význam má fyzická sebestačnosť. Ide o schopnosť zvládať základné činnosti spojené s hygienou, prejsť sa medzi ľudí a pod..

Práve odkázanosť na druhých a závislosť spôsobujú psychické traumy starnúcim ľuďom. Starší človek sa nechce hýbať, predovšetkým v dôsledku rôznych bolestí a chorôb, a tak potreba pohybu klesá. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo zamestnania a z pocitu, že už nie je v spoločnosti potrebný. Nástup do dôchodku neznamená, že sa končí životná aktivita.

Úrad verejného zdravotníctva SR a tiež Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa tejto problematike venujú aj Národným programom aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020. Jeho cieľom je podporovať aktívne starnutie, zdravý životný štýl a celkové zdravie seniorov, aby zostali čo najdlhšie aktívni, pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo svojom domácom prostredí, tiež aby vedeli aktívne a zmysluplne vyžívať svoj voľný čas. Vzhľadom na túto skutočnosť sa Regionálne úrady verejného zdravotníctva snažia realizovať aktivity zamerané na rôzne činnosti, či už na zlepšenie zdravotného stavu seniorov, predlžovanie a zlepšenie kvality ich života, prevencie chorôb, monitorovaním zdravotného stavu a inými intervenciami.

Problematike seniorov nie je venovaný len tento jeden deň, ale zvýšená pozornosť sa jej venuje počas celého mesiaca október.

Medzi základné zložky aktívneho starnutia patrí okrem zdravej životosprávy tiež pohybová aktivita, ktorá by mala byť primeraná zdravotnému stavu organizmu. Základ tvorí chôdza, ktorá je najprirodzenejšou pohybovou aktivitou pre človeka, ďalej plávanie, kde sa zapájajú všetky hlavné svalové skupiny a znižuje sa tlak na kĺby a kosti a tiež bicyklovanie. Pravidelný pohyb zlepšuje činnosť srdca, udržuje chrbticu a kĺby vo funkčnej zdatnosti, posilňuje svalstvo, uvoľňuje stresové napätie, prispieva k redukcii hmotnosti a tiež celkovo spomaľuje proces starnutia.

Zdroj:
Národný program podpory zdravia seniorov ÚVZ SR
www.uvzsr.sk