V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Okres Prievidza – očkovanie AstraZeneca

Na základe informácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja v okrese Prievidza sa t.č. nebude očkovať vakcínou AstraZeneca.
Očkovanie a preočkovanie druhou dávkou bude vykonávané v iných očkovacích centrách.