Odporúčania COVID-19 zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Prievidza zostávajú v platnosti

Odporúčania prijaté na zasadnutí Krízového štábu Okresného úradu Prievidza dňa 30.7.2020 a účinné od 1.8.2020 zostávajú naďalej v platnosti, nakoľko sa čiastočne zhodujú s opatreniami prijatými na zasadnutí Krajského krízového štábu konanom dňa 18.8.2020. Ich ponechanie v platnosti umožňuje aj aktuálna epidemiologická situácia v našom regióne, ktorá je nateraz stabilizovaná.