https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Odborné usmernenie MZ SR o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a intervale

Dňa 13.3.2017 bolo vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 7-13, ročník 65, uverejnené odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike.