V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Odborné usmernenie MZ SR – kontrola účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo „Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach“, ktoré je k dispozícií vo vestníku MZ SR z 30. mája 2014, ročník 62, čiastka 24-26.