»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Odborné usmernenie MZ SR – kontrola účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo „Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach“, ktoré je k dispozícií vo vestníku MZ SR z 30. mája 2014, ročník 62, čiastka 24-26.