Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

vydané v roku:

menoadresaobecplatnosť odčíslo záznamučíslo spisu
Gogola Michal Ing. Partizánska 297/17Nováky4. 3. 20191415B/2019/00219
Bobok Juraj Košovská 410Sebedražie4. 3. 20191414B/2019/00219