Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

vydané v roku:

menoadresaobecplatnosť odčíslo záznamučíslo spisu
Ivanov Roman Ing. I.Krasku 708/8Prievidza15. 5. 2017B/2017/003248B/2017/00846