Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

vydané v roku:

menoadresaobecplatnosť odčíslo záznamučíslo spisu
Mušak Milan Kľačno 25Kľačno29. 1. 2016B/2016/000582B/2016/00161