Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

vydané v roku:

menoadresaobecplatnosť odčíslo záznamučíslo spisu
Jozef NechalaOsloboditeľov 724/41Bystričany1. 8. 2011B/2011/005971B/2011/0171
Igor OršulaĽudovíta Štúra 64/15Zemianske Kostoľany1. 8. 2011B/2011/005972B/2011/01717
Pavol MálikJesenského 1269/2Bojnice1. 8. 2011B/2011/005973B/2011/01717