»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení