https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

vydané v roku:

menoadresaobecplatnosť odčíslo záznamučíslo spisu
Wlodarczyk Dariusz Partizánska 109/2Handlová2. 12. 20198006B/2019/01785
Wlodarczyk Jarmila Partizánska 109/2Handlová2. 12. 20198005B/2019/01785
Novosádeková Monika Prievidzská 219/17Handlová2. 9. 2019B/2019/005760B/2019/01392
Holáková Eliška Klíž 108Veľký Klíž1. 4. 2019B/2019/002148B/2019/00410
Protschka Jaromír Nádražná 68/10Nitrianske Pravno4. 3. 2019B/2019/001417B/2019/00219