https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

vydané v roku:

menoadresaobecplatnosť odčíslo záznamučíslo spisu
Grešnerová Adriana Školská 113 Bojnice4. 12. 2017B/2017/008268B/2017/01845
Štetiarová Marcela M.Rázusa 22/9Prievidza4. 12. 2017B/2017/008269B/2017/01845
Laurová Miriama Na Karasiny 246/5Prievidza2. 10. 2017B/2017/006401B/2017/01491
Pavlech Dávid Vaďovce 289Kostolné4. 9. 2017B/2017/005705B/2017/01343
Hammerová Alžbeta Partizánska 517/10Nedožery - Brezany4. 9. 2017B/2017/005708B/2017/01343
Ivančík Matúš Puškinova 23Partizánske15. 5. 2017B/2017/003249B/2017/00846