https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

vydané v roku:

menoadresaobecplatnosť odčíslo záznamučíslo spisu
Bartošová Soňa Makovického 4/10Prievidza5. 12. 2016B/2016/008284B/2016/02056
Valentovičová Katarína Ing. Černyševského 29Bratislava7. 11. 2016B/2016/007544B/2016/01905
Ludhová Denisa Gazdovská 13/5Prievidza3. 10. 2016B/2016/006740B/2016/01725
Zubatá Nikola Pažiť 147Partizánske 35. 9. 2016B/2016/006189B/2016/01586
Bátorová Adriána Na Karasiny 27/4Prievidza5. 9. 2016B/2016/006190B/2016/01586
Kováč Ivan Domovina 256/13Zemianske Kostoľany6. 6. 2016B/2016/004163B/2016/01111
Nechala Juraj Urbánkova 916/11Prievidza6. 6. 2016B/2016/004164B/2016/01111
Rakyta Jozef Bojnická 684/78Koš6. 6. 2016B/2016/004165B/2016/01111
Janov Karol Urbánkova 11/2Prievidza6. 6. 2016B/2016/004166B/2016/01111
Gežík Lukáš Mgr. Šípkova 170Kanianka6. 6. 2016B/2016/004168B/2016/01111
Karabínošová Vladimíra Na Karasiny 35/11Prievidza6. 6. 2016B/2016/004172B/2016/01111
Beňadik Peter Šulekova 39/11Prievidza2. 5. 2016B/2016/003085B/2016/00825
Bírešová Katarína Nadlice 262Nadlice8. 3. 2016B/2016/001606B/2016/00407