Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

vydané v roku:

menoadresaobecplatnosť odčíslo záznamučíslo spisu
Monika ŠmýkalováGorkého 26/5Prievidza8. 9. 2014B/2014/006874B/2014/01645
Natália MalinčíkováJesenského 13/10Prievidza8. 9. 2014B/2014/006875B/2014/01645
Silvia MelicharováMalé Kršteňany 141Partizánske 37. 4. 2014B/2014/002627B/2014/00670
Monika MelicharováMalé Kršteňany 141Partizánske 37. 4. 2014B/2014/002628B/2014/00670