»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo