»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov