Platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov