Ochrana pred chrípkou a chrípke podobných ochorení

Už od skorých jesenných mesiacov sa vyskytujú akútne /prudké/ rýchlo sa šíriace ochorenia dýchacích ciest, ktoré sú vyvolané nielen vírusmi chrípky, ale aj inými choroboplodnými zárodkami.

Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Pôvodcovia nákazy väčšinou prítomní na slizniciach horných dýchacích ciest chorých ľudí pri hovorení, kašli, kýchaní sa dostávajú do vzduchu a prenášajú sa na vnímavé osoby. Mechanizmus prenosu je predovšetkým vdýchnutie kontaminovaného vzduchu.

Prenos nákazy však ľahko sprostredkujú aj ruky a predmety, obzvlášť vreckovky znečistené výlučkami z nosohltanu chorého.

Nákazu rýchlo rozširujú hlavne ľudia s ľahkými formami ochorenia, ktorí nie sú upútaní na lôžko.

Každoročne možno hovoriť o epidémiach chrípky, ktoré vyraďujú z pracovného procesu tisíce ľudí a tak okrem zdravotného významu majú aj dosah ekonomický.

Záujmom nás všetkých je účinne sa chrániť pred chrípkou nasledovnými preventívnymi opatreniami:

  1. Osvojenie si základných hygienických návykov, najmä dôsledne zakrývanie úst pri kašli, nosa pri kýchaní, používanie vreckoviek, časté umývanie rúk.
  2. Zvyšovanie celkovej odolnosti športom, otužovaním, hojným pobytom na čerstvom vzduchu, správnym pravidelným stravovaním a uprednostňovaním stravy bohatej na vitamín C /surová zelenina, ovocie, najmä citrusové plody/.
  3. Rýchla izolácia chorého na lôžku už v počiatočnom štádiu choroby.
  4. Zvýšenie hygienickej úrovne hlavne v detských a pracovných kolektívoch.
  5. Za epidémie na najnutnejšiu mieru obmedziť návštevy spoločenských podujatí, kín, divadiel, návštevy v nemocniciach a používanie verejných dopravných prostriedkov.

Chrípku možno úspešne zvládnuť jedine v úzkej spolupráci zdravotníkov a širokej verejnosti. Chorí musia zachovávať maximálnu disciplinovanosť, včas vyhľadať lekára, dodržiavať všetky zásady osobnej hygieny a hygieny životného prostredia.

Môžete si dovoliť chrípku?

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré každý rok postihuje zdravie viac ako milión ľudí. Pre ochorenie je charakteristický chrípkový syndróm – náhly vznik horúčky s bolesťami hlavy, svalov, kĺbov, celková schvátenosť a suchý kašeľ. Ťažký a komplikovaný priebeh je častejší u malých detí a osôb vyššieho veku trpiacich ochoreniami pľúc, srdca, obličiek či cukrovkou a u osôb so zníženou obranyschopnosťou. Najťažšie príznaky pretrvávajú 2-3 dni, celková dĺžka práceneschopnosti je okolo týždňa. Prenos ochorenia je prostredníctvom kvapôčok z dýchacieho systému, ktoré vznikajú pri kašli a kýchaní. Každoročne sa chrípkovým vírusom nakazí 5-15% populácie.

Najúčinnejším nástrojom prevencie je očkovanie proti chrípke. Vakcíny sú schopné zabrániť vzniku chrípky u 70-90% očkovaných a imunitnému systému trvá približne 2 týždne, kým vytvorí protilátky. Účinnosť vakcíny je okolo 12 mesiacov. Očkovanie je bezpečné a medzi nežiadúce reakcie patrí bolestivosť v mieste vpichu, u niektorých pacientov zvýšená telesná teplota.

Oddelenie výchovy ku zdraviu