Ochorenia srdca a ciev si vyžiadali v minulom roku takmer 30 000 životov

Ochoreniam srdca a ciev podľahlo v minulom roku 28 502 Slovákov. Kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú najmä dôsledkom fajčenia, vysokého krvného tlaku, vysokej hladiny cholesterolu, cukrovky, stresu a vysokej telesnej hmotnosti, tak zapríčinili viac ako polovicu všetkých úmrtí. Slovensko sa úmrtnosťou na srdcovo-cievne ochorenia radí na jedno z najhorších miest v Európe.

Najčastejšou príčinou bola chronická ischemická choroba srdca, ktorá si vyžiadala životy 13 087 ľudí, pričom postihovala vo vyššej miere ženy. Ako ďalej vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, na druhom mieste je akútny infarkt myokardu, ktorému podľahlo 3771 obyvateľov. Medzi ďalšie najčastejšie príčiny úmrtia v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení patria mozgový infarkt (2833 úmrtí), porážka (1490), mozgové krvácanie (936), pľúcna embólia (610), hypertenzná choroba obličiek (532) a ateroskleróza (460 úmrtí).

Ľudia môžu riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia a výskytu cievnej mozgovej príhody zistiť pomocou sledovania faktorov, akými sú tlak krvi, hladina cholesterolu a glykémie, obvod pása a BMI. Ako prevenciu preto odborníci odporúčajú dodržiavať Kód zdravého srdca 0-30-5-120-80. Ten symbolizuje nefajčenie, 30 minút fyzickej aktivity denne, hladinu celkového cholesterolu nižšiu ako päť mmol/l a krvný tlak nižší ako 120/80 mmHg. Chorobám obehovej sústavy možno predchádzať najmä pravidelným cvičením a zdravou stravou bohatou na vlákniny s nízkym obsahom soli a tukov, ako aj stravou bohatou na zeleninu a ovocie. Za najzávažnejší rizikový faktor srdcovo-cievnych ochorení sa považuje vysoký tlak krvi, ktorý súvisí najmä s nadmernou konzumáciou slaných jedál.

Na základe súčasného veľmi nepriaznivého vývoja v oblasti kardiovaskulárnych ochorení, ktoré na Slovensku spôsobujú až 54 % všetkých úmrtí sa Slovenská nadácia srdca rozhodla posilniť edukáciu širokej verejnosti o tejto závažnej problematike.

Zdroj: TASR, Foto: SITA

Oddelenie výchovy ku zdraviu