https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Koronavírus – výzva

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte koronavírusu Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a využili hlavne telefonickú a elektronickú formu komunikácie s úradom.

Úradné hodiny sú obmedzené nasledovne: Pondelok – Piatok   9.00 – 11.00

Z dôvodu šírenia výskytu ochorenia COVID-19 sa úhrada správnych poplatkov odo dňa 13.03.2020 do odvolania realizuje prostredníctvom:

  1. platobného predpisu, ktorý Vám RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach zašle nasledovne:
    • právnická osoba – elektronická schránka ÚPVS (slovensko.sk)
    • fyzická osoba – podnikateľ – e-mailová adresa (uvádzajte prosím presnú emailovú adresu na žiadosti)
  2. ak už máte zakúpený e-kolok, priložte jeho scan ako prílohu k Vašej žiadosti

Za pochopenie ďakujeme.