V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
90/2007 Slovanet a.s. Zmluva o pripojení -zriadenie a poskytovanie účastníkovi prístupu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti Slovanetu a elektronických komunikačných služieb 20346,84 2346,35 Ministerstvo zdravotníctva SR ÚVZ SR – RÚVZ Prievidza 7.11.2007 7.11.2011 Celková dohodnutá čiastka je vypočítaná na 48 mesiacov podľa zmluvy. Dodávateľ bol vybraný ÚVZ SR Bratislava na základe dohody o plnomocenstve k zastupovaniu RÚVZ Prievidza. uzatváraní zmluvy.