https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach nemal uzavreté.