Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach nemal uzavreté.