Zmluvy 2011

IČO dodávateľa Názov zmluvy – dodatku Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Suma s DPH v EUR
35683929 Dodatok ku zmluve č. N3650 – servis a revízie výťahov 7.4.2011 1.4.2011 na dobu neurčitú 74,928 (za mesiac)
31589189 Doplnok k zmluve o pripojení 20.10.2011 1.11.2002 na dobu neurčitú 33,50 (za mesiac)
17335795 Zmluva o poskytovaní energetických služieb – poskytovanie elektrickej energie – zabezpečenie vodného a stočného 23.12.2011 1.1.2012 na dobu neurčitú podľa vzorca a skutočnej spotreby
17335795 Zmluva o poskytovaní energetických služieb – vykurovanie a teplá voda 23.12.2011 1.1.2012 na dobu neurčitú podľa vzorca a skutočnej spotreby