Objednanie na test – e-karanténa

Vzhľadom na množstvo hovorov, môže byť problém sa k nám dovolať.  Ak sa potrebujete objednať na test a nemôžete sa dovolať na naše tel. číslo 046/5192026, pre objednanie môžete využiť aj e-mail adresu koronavirus@ruvzpd.sk (v e-mail správe uveďte Vaše meno a mobilné číslo, na ktoré Vás budeme  kontaktovať.) alebo tiež cez portál www.korona.gov.sk.