O čom je kampaň „Exfajčiari sú nezastaviteľní?“

Kampaň „Exfajčiari sú nezastaviteľní“ odštartovala 16. júna 2011 ako trojročná osvetová kampaň podporovaná Európskou komisiou, ktorej cieľom je pomôcť fajčiarom prestať fajčiť prostredníctvom motivácie a ukázať im praktické výhody nefajčiara. Zobrazuje totiž bývalých fajčiarov ako dôkaz toho, že s cigaretami sa dá skončiť, čím sú inšpiráciou pre fajčiarov, aby prestali.

Prečo sa Európska komisia rozhodla vytvoriť kampaň na pomoc tým, ktorí chcú prestať fajčiť?

Tabak je označovaný ako najčastejšia príčina úmrtí v rámci Európskej únie, čo predstavuje približne 650 000 predčasných úmrtí ročne. Problém je možné riešiť úspešnou reguláciou tabakových výrobkov. Kampane tabakových výrobkov sú pre Európsku komisiu dôležitým prvkom ucelenej politiky boja proti fajčeniu, ktorá zahŕňa aj legislatívu a podporu členských štátov.

Aké sú ciele kampane?

Cieľom kampane je poukázanie na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami, s ktorým sa snaží pomôcť a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť. Spolu s ďalšími preventívnymi opatreniami na európskej i národnej úrovni chce kampaň prispieť tým, aby nová generácia v Európe žila zdravší a plnohodnotnejší život bez cigaretového dymu.

Kto je cieľovou skupinou kampane?

Kampaň je zameraná na fajčiarov vo veku 25 až 36 rokov, čo znamená takmer 28 miliónov ľudí v Európskej únii. Snahou kampane je pomôcť tým, ktorí sa rozhodli s fajčením skoncovať, ale aj presvedčiť tých, ktorí o skončení s cigaretami neuvažujú. Je určená pre rôzne publikum na základe národných a demografických kritérií. Napríklad je určená ženám, ale aj osobám s nižším sociálno-ekonomickým postavením.

Prečo je táto kampaň unikátna?

„Exfajčiari sú nezastaviteľní“ je unikátnou kampaňou najmä svojim základným princípom. Nepoukazuje na negatívne dôsledky fajčenia ako pri iných kampaniach. Zdôrazňuje výhody, ktoré prináša život nefajčiara a ukazuje inšpiratívne výsledky bývalých fajčiarov ako motiváciu na zbavenie sa zlozvyku fajčenia.
Okrem toho poskytuje fajčiarom možnosť využitia aplikácie iCoach, pomocou ktorej sa môžu zbaviť fajčenia.

Prečo je iCoach jedinečnou aplikáciou?

iCoach je online interaktívny zdraviu prospešný nástroj, ktorý pomáha ľuďom prestať fajčiť podľa toho, ako im to vyhovuje. Je voľne prístupný a je k dispozícii vo všetkých jazykoch Európskej únie. iCoach pracuje na základe analýzy fajčiarskych zlozvykov používateľa a poskytuje odporúčania na každý deň. Všetkým tým, ktorí sa snažia prestať fajčiť môžu využívať množstvo jeho interaktívnych nástrojov, ako napríklad prehľad každodenných pokrokov či minitesty. Na konci každého mesiaca iCoach zostavuje správu, ktorá užívateľovi poskytuje spätnú väzbu, úspechy, ktoré dosiahol a rovnako aj ďalšiu pomoc a podporu, aby sa zbavili zlozvyku fajčenia a už sa k nemu nevrátili.
http://www.stopsmokingcoach.eu/home.ashx?lang=sk#registertab-tab

Kto sa podieľa na organizácii kampane?

Na kampani sa spoločne s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľskú politiku aktívne podieľajú aj početné organizácie na národnej i európskej úrovni, vrátane ministerstiev zdravotníctva členských krajín, občianskych združení a neziskových organizácií. Po celej Európe budú počas kampane prebiehať rôzne aktivity na národnej i miestnej úrovni. Aby sa zabránilo prekrývaniu a zvýšila sa efektivita, kampaň sa musí dopĺňať s národnými, už prebiehajúcimi opatreniami a zahŕňať organizovanie spoločných aktivít. Internetová stránka kampane ponúka špeciálnu sekciu pre organizácie, ktoré chcú podporiť svojich členov pri skoncovaní s cigaretami.

Aké nástroje a médiá kampaň využíva?

Kanály, ktoré budú použité na zasiahnutie cieľovej skupiny počas celej kampane, zahŕňajú reklamu (tlač, televízia, online) a sociálne siete. Súčasťou kampane je oficiálna stránka exsmokers.eu vo všetkých jazykoch EÚ, 27 národných stránok na sociálnej sieti Facebook, online aplikácia iCoach a miestne aktivity všetkých 27 členských štátov, vrátane partnerských akcií a vzťahov s médiami.

Viac informácií nájdete na stránke kampane: www.exsmokers.eu

Ďalšie užitočné stránky:

OVZ