Nástrahy leta

Aby sme otužili ducha,
treba otužiť svaly.

M. de Montainge

Otužuj telo!
Nepodávaj mu viac potravy než treba.
Nepožívaj omamujúce nápoje!
Otupujú jemnocit a ochromujú dušu.

Pytagoras

Leto prináša so sebou riziko ochorení a úrazov, ktoré sú typické pre toto ročné obdobie

Ide najmä o tieto riziká:

 • Zápal s celkovými príznakmi (bolesti hlavy, teplota, napínanie na vracanie, zápal kože).
 • Slnečný úpal (úžeh).
 • Alergia na slnečné žiarenie.
 • Poštípanie hmyzom a s tým súvisiace intenzívne kožné reakcie.

Každoročne na celom svete stúpa počet ochorení rakoviny kože.

Počet zranení rastie práve v letných mesiacoch. Športových úrazov býva až o 10 percent viac ako v iných ročných obdobiach

 • Pozor na úrazy v súvislosti so športom. Úrazy sú treťou príčinou úmrtí u nás.
 • Asi 150 Slovákov sa každý rok utopí – buď precenia svoje sily, alebo vojdú do vody opití. Neodporúča sa kúpať ani rozhorúčeným a najedeným.
 • Skok do vody sa môže skončiť aj vážnym poranením chrbtice.

Čo vieme o úrazoch našich detí

 • ročne zomrie vo svete 830-tisíc detí v dôsledku úrazov, denne je to asi 2 300 detí
 • ročne u nás sa pri športe zraní asi 750-tisíc mladých ľudí
 • chlapci majú dvojnásobne vyššiu úrazovosť ako dievčatá
 • deti, ktoré bývajú v mestách, sa zraňujú častejšie ako tie z vidieka
 • úrazovosť stúpa od 10. roku a najvyššia je medzi 13. až 15. rokom
 • k najčastejším patria úrazy v domácom prostredí, vykĺbeniny, zlomeniny, poranenia oka, poškodenia chrbtice
 • nehody na cestách sú vraj hlavnou príčinou smrti detí vo veku od 10 do 19 rokov
 • ročne sa utopí až 20 detí

Prvá pomoc:

U topiaceho skontrolujte, či dýcha. Ak nie, ihneď začnite s umelým dýchaním. Každý zachránený musí byť prevezený do nemocnice na pozorovanie.

Sprievodnými javmi po úraze, ktoré si vyžadujú lekára, sú aj zmena nálady, teda apatia alebo podráždenosť, spavosť, porucha zraku.

Drobné poranenie opláchnite vodou, vydezinfikujte a prekryte čisto. Ranu obviažte pevne, ale nie prituho. Hlbokú reznú alebo tržnú ranu, krvácanie zastavte priamo tlakom na ranu. Cudzí predmet z rany nevyberajte.

Dôležité telefónne čísla:
0850 111 313 – linka záchrany
112 – integrovaný záchranný systém
155 – rýchla zdravotná pomoc
150 – hasiči

Prevencia:

 • Voľte vhodné oblečenie a obuv. Rozlišujte medzi dovolenkou na horách a pri vode.
 • Aj ochranou potravín chráňte svoje zdravie.
 • Dbajte na zavodňovanie organizmu.
 • Nepreceňujte svoje sily.
Oddelenie výchovy ku zdraviu