V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Na vši platí hygiena a disciplína

Najúčinnejšia prevencia proti všiam je striktné dodržiavanie zásad osobnej hygieny.  Prevádzkovatelia škôl nemajú povinnosť zisťovať výskyt vší u žiakov, v prevádzkovom poriadku majú ale stanovený postup, ktorý musia uplatniť, ak sa u detí pedikulóza objaví.

Zavšivenie – pedikulóza, je parazitárne ochorenie prenosné z človeka na človeka. Ak ním dieťa trpí, nesmie navštevovať školu alebo škôlku a musí sa liečiť. Pokiaľ ide o liečbu a preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy v rodine, každý jej člen by mal používať liečebný vlasový prípravok, až kým sa vší a hníd úplne nezbaví. „Vši a hnidy vyčesávajte z vlhkých vlasov, smerom od pokožky až po končeky vlasov. Po každom prečesaní vlasy dôkladne prezrite a hrebeň umyte. Nevyhnutné je aj dôkladné vypranie posteľnej bielizne a dezinfekcia predmetov osobnej potreby –  hrebeňov, kief na vlasy, aj hračiek. Bielizeň perte pri čo najvyššej teplote, posteľnú bielizeň a uteráky aj vyvarte a vyžehlite. Teplota pri praní čiapok a šálov závisí od materiálu, z ktorého sú vyrobené. Na dezinfekciu použite bežne dostupné dezinfekčné prípravky,“ radí docentka MUDr. Jana Hamade, vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Odborníčka upozorňuje, že dezinsekcia prostredia je pri pedikulóze neúčinná, pretože voš hlavová mimo hostiteľa neprežíva.

Prevencia pedikulózy:

  • striktne dodržiavať osobnú hygienu, najmä pri používaní posteľnej bielizne a uterákov
  • nevymieňať si osobné veci – čiapky, šály, oblečenie v kolektívoch malých detí, každé musí používať svoj hrebeň
  • pravidelné kontroly vlasov detí rodičmi

Voš hlavová je cudzopasný hmyz, ktorý parazituje vo vlasoch, môže byť aj v obočí, vo fúzoch a v brade. Vši sa prenášajú kontaktom, najčastejšia je voš detská, ktorá sa najviac vyskytuje u detí od dvoch do dvanásť rokov.  ,,Voš vie plávať, teoreticky sa ňou môžete nakaziť aj v bazéne, v ktorom sa v tesnej blízkosti kúpal zavšivavený človek. Kontaktom možno preniesť voš aj napríklad zo slúchadiel, prípadne z tapacírovaných stoličiek a opierok, napríklad v dopravných prostriedkoch, kde sa môže ľahko prichytiť,“ hovorí odborníčka.

Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež upravuje § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri výskyte vší u žiakov základnej školy bez ohľadu na ich počet, sa postupuje podľa prevádzkového poriadku, ktorý je prevádzkovateľ povinný vypracovať a predložiť na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, vrátane návrhu na jeho zmenu (§ 24 ods. 5 písm. f/ zákona č. 355/2007 Z. z.). Náležitosti, ktoré musí prevádzkový poriadok obsahovať, upravuje § 10 vyhlášky č. 527/2007 Z. z.

„Prevádzkovatelia škôl nemajú povinnosť zisťovania výskytu vší u žiakov, ale majú v prevádzkovom poriadku stanovený postup (vylúčenie žiaka z kolektívu a upozornenie rodiča, že žiak nesmie prísť do školy zavšivený a pod.), ktorý treba uplatniť, ak sa u žiaka, resp. žiakov alebo detí prejaví prenosné parazitárne ochorenie (§ 10 ods. 1 písm. c/ bod. č. 1 vyhlášky č. 527/2007 Z. z.). Kontrolu dodržiavania prevádzkových poriadkov vykonáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru (§ 6 ods. 3 písm. i/ zákona č. 355/2007 Z. z.),“ hovorí doktorka Jana Hamade a dodáva: ,,Nakoľko pedagogický pracovník nie je zdravotník, nemal by dieťaťu prehľadávať vlasy, ale usúdiť z jeho správania – často sa škriabe na hlave, je nepokojné, že ide o dieťa nakazené pedikulózou. Informáciu o podozrení na prenosné ochorenie poskytne pedagogický pracovník rodičovi s tým, že rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa by mal zabezpečiť, aby dieťa vyšetril praktický lekár starostlivosti o deti a dorast.“

Pedikulóza nepatrí medzi povinne hlásené prenosné ochorenia, napriek tomu je bežnou praxou, že sa hromadný výskyt hlási na odbor epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prevádzkovateľ kolektívneho zariadenia pri spracovávaní návrhu opatrení môže spomenutý úrad požiadať o odbornú pomoc.