MOST 2013 – Mesiac o srdcových témach

Tak ako po minulé roky aj tento september je venovaný ochoreniam srdca a hlavným rizikovým faktorom, ktoré vplývajú na jeho zdravie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva organizuje aj tento rok celonárodnú kampaň MOST 2013. Jej cieľom je upozorniť na alarmujúci výskyt ochorení srdca a ciev v slovenskej populácii, zvýšiť povedomie verejnosti ako aj propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto kampane je odborné poradenstvo pre širokú verejnosť zamerané na zmenu životného štýlu jedinca a tým elimináciu rizika výskytu infarktu myokardu alebo cievnej príhody.

Ak máte záujem dať si bezplatne zmerať krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi a stanoviť index telesnej hmotnosti, navštívte meraciu stanicu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach. Stretneme sa vo vestibule Žilinskej univerzity v Prievidzi, Bakalárska 2, dňa 27. septembra 2013 v čase od 11.00 do 15.00 hod.