V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

MOST 2012 a Deň srdca 28.9.2012

Slovenská nadácia srdca v tomto roku už po šiesty krát v rámci kampane MOST (Mesiac o srdcových témach) na Slovensku organizuje dňa 28.9.2012 Deň srdca. Akcia je venovaná širokej verejnosti a jej cieľom je edukácia obyvateľstva v oblasti najzávažnejších rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení. Medzi ne patrí vysoký krvný tlak, zvýšená hodnota celkového cholesterolu v krvi, obezita a s ňou často súvisiaci zvýšený obvod pása. Podstatnou súčasťou života dnešnej hektickej doby je chronický stres, ktorý takisto nemalou mierou prispieva k ochoreniam srdca a ciev.

V našom meste bude Deň srdca 2012 realizovaný pracovníkmi Poradne zdravia RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach v priestoroch vestibulu Žilinskej univerzity na Bakalárskej ulici 2 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Záujemcom z radov verejnosti bude vyšetrená hladina celkového cholesterolu v krvi, zistená hodnota krvného tlaku a BMI indexu . Zároveň bude poskytnuté odborné individuálne poradenstvo zamerané na zmenu životného štýlu ako aj zdravotno-výchovné materiály k danej problematike.