V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

MOST 2011 a Deň srdca 29.9.2011

Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje už po piatykrát kampaň MOST (Mesiac o srdcových témach) venovanú najzávažnejším rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení a ich prevencii. Jej cieľom je edukovať obyvateľstvo o dôležitosti poznania svojich hodnôt krvného tlaku, cholesterolu, hmotnosti, či obvodu pása, ako aj o nutnosti vysporiadať sa vo svojom živote so stresmi a fajčením tabaku.

Súčasťou kampane je Deň srdca – 29.9., ktorý v našom regióne organizuje Akadémia vzdelávania Prievidza v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach. V tento deň v čase od 9.00 – 14.00 hod. vo vestibule Žilinskej univerzity na Bakalárskej ulici 2 pracovníci poradne zdravia RÚVZ budú záujemcom z radov širokej verejnosti vyšetrovať cholesterol, krvný tlak, stanovovať BMI a poskytovať konzultácie zamerané na zmenu životného štýlu. Občania tak budú mať možnosť dozvedieť sa niečo o svojom zdraví a získať informácie dôležité pre jeho zachovanie.