V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

9. 9. 2019 – Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Zvýšiť povedomie o škodlivosti konzumácie alkoholu počas tehotenstva je hlavný cieľ Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme.

Vlani edukovali pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike približne 3 500 záujemcov o témach súvisiacich s užívaním alkoholu – o vplyve jeho konzumácie na organizmus ženy, osobitne v tehotenstve, o fetálnom alkoholovom syndróme a ďalších. Tento rok sa edukačná kampaň odborníkov z regionálnych úradov verejného zdravotníctva od 9. 9. 2019 do 9. 10. 2019 zameria predovšetkým na dievčatá a ženy vo veku 15 – 35 rokov.

Prečo pijú ženy alkohol počas tehotenstva?

  • netušia, že sú tehotné, veľa tehotenstiev je neplánovaných, väčšina žien však po zistení, že čakajú dieťa, alkohol prestane piť,
  • nevedia o rozsahu poškodení, ktoré môže spôsobiť alkohol plodu, alebo riziká podceňujú, pretože poznajú ženy, ktoré v tehotenstve pili a majú zdravé deti,
  • užívanie alkoholu je v ich sociálnej skupine normou a jeho odmietanie môže byť obťažné,
  • pitím sa snažia zvládnuť náročné životné situácie –  násilie, depresívne stavy, zlú existenčnú situáciu.

Je dobré vedieť že:

  • neexistuje bezpečný čas, typ a ani množstvo alkoholu, ktoré by mohla žena vypiť počas tehotenstva,
  • pitie alkoholu v tehotenstve môže viesť k poškodeniu dieťaťa, čím viac žena pije, tým je riziko vyššie.

Čo je fetálny alkoholový syndróm

Nadmerné pitie alkoholu počas tehotenstva môže viesť k spontánnemu potratu alebo spôsobiť množstvo zdravotných ťažkostí známych ako poruchy fetálneho alkoholového spektra. Najzávažnejší je fetálny alkoholový syndróm (FAS).  Ľudia s FAS mávajú abnormálne črty tváre, problémy s rastom a centrálnym nervovým systémom. Môžu mať problémy s učením, pamäťou, pozornosťou, komunikáciou, zrakom alebo sluchom alebo kombináciu týchto problémov.

Zdroj: ÚVZ SR