Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Nadmerné pitie alkoholu počas tehotenstva môže viesť k spontánnemu potratu alebo spôsobiť množstvo zdravotných ťažkostí známych, ako poruchy fetálneho alkoholového spektra. Najzávažnejší je fetálny alkoholový syndróm (FAS), ktorý si pripomíname 9. septembra.

Ľudia s FAS mávajú abnormálne črty tváre, problémy s rastom a centrálnym nervovým systémom. Môžu mať problémy s učením, pamäťou, pozornosťou, komunikáciou, zrakom alebo sluchom alebo kombináciu týchto problémov.

Prečo pijú ženy alkohol počas tehotenstva?

  • netušia, že sú tehotné, veľa tehotenstiev je neplánovaných, väčšina žien však po zistení, že čakajú dieťa, alkohol prestane piť,
  • nevedia o rozsahu poškodení, ktoré môže spôsobiť alkohol plodu, alebo riziká podceňujú, pretože poznajú ženy, ktoré v tehotenstve pili a majú zdravé deti,
  • užívanie alkoholu je v ich sociálnej skupine normou a jeho odmietanie môže byť obťažné,
  • pitím sa snažia zvládnuť náročné životné situácie –  násilie, depresívne stavy, zlú existenčnú situáciu.

Treba vedieť, že:

  • neexistuje bezpečný čas, typ a ani množstvo alkoholu, ktoré by mohla žena vypiť počas tehotenstva,
  • pitie alkoholu v tehotenstve môže viesť k poškodeniu dieťaťa, čím viac žena pije, tým je riziko vyššie.

Zdroj: ÚVZ SR