»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Legislatíva

Na stránke ÚVZ SR je dostupný zoznam vybraných platných právnych predpisov (SK), ktoré sa týkajú činnosti RÚVZ alebo súvisia s ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia.