Karanténne opatrenia – škola

 1. 3.A trieda Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiačky tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 17.09.2020.
 2. Obchodná akadémia F. Madvu 2, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 21.09.2020.
 3. Gymnázium Partizánske, Komenského 2 Partizánske.
  Karanténne opatrenia do odvolania.
 4. 1.C, 2.C, 3.C učebný odbor cukrárska výroba – Spojená škola, Nábrežie J. Kalinčiaka 4, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 19.09.2020.
 5. 1.O-nadstavbové štúdium učebný odbor podnikanie v remeslách a službách – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka1, Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 21.9.2020.