Karanténne opatrenia – škola

V 41. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Trieda 5. A Základnej školy Kanianka, Ul. SNP 587/7, 972 17 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 11.10.2020.
 2. Trieda 4. C Základnej školy, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 11.10.2020.
 3. Základná umelecká škola L. Stančeka Prievidza, Rastislavova ul. 745/13, Prievidza – odbor hudobná náuka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 08.10.2020.
 4. Trieda 6. A Základnej školy, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 11.10.2020.
 5. Trieda 2. F a 4. F  Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 15.10.2020.
 6. ZŠ s MŠ Čavoj 35, 972 29 Čavoj z dovôdu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020.

posledné doplnenie: 09.10.2020