Karanténne opatrenia – škola

V 40. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Trieda Septima osemročného gymnázia a trieda 3. G Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku  44, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 01.10.2020.
 2. Trieda Kvarta osemročného gymnázia Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného  ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 04.10.2020.
 3. Trieda 2. C Materskej školy, Cesta Vl. Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 05.10.2020.
 4. Trieda 5. B Základnej školy, Mariánska ulica 554/9, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 09.10.2020.
 5. Materská škola, Ul. P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 12.10.2020.
 6. Trieda 9. A Základnej školy, Školská 292/7, 972 01 Bojnice z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 09.10.2020.

posledné doplnenie: 05.10.2020