Karanténne opatrenia – škola

V 39. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 2. Trieda 3.A Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 972 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 3. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 4. Septima A osemročného gymnázia a 2.E Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného  ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 5. Trieda 2.A Základnej školy Kanianka, SNP 587/4, 971 01 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 6. ZŠ, Mierové námestie 255/27, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.  
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 7. Trieda 6. C Spojenej školy – ZŠ s MŠ, Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 05.10.2020.
 8. Trieda 2. F Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.