https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Karanténne opatrenia – škola

V 22. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. 4.A trieda ZŠ R. Jašíka Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
    Karanténne opatrenia platné do 17.6.2021 vrátane.