https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Karanténne opatrenia – škola

V 9. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. Obec Veľká Čausa – Materská škola Veľká Čausa.
    Karanténne opatrenia platné do 4.3.2022 vrátane.  
  2. Spojená škola, nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza.
    Karanténne opatrenia platné od 1.3.2022 do 5.3.2022 vrátane.