V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 8. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. II.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 2. 2.B, 3.A, 7.A, 8.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 3. 1.tr. a 3.tr. MŠ J. Matušku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 4. 3. roč. a ŠKD (1.roč. a 3. roč.) ZŠ Klatova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 5. 4.B a 5.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 6. Trieda 5-6 ročných detí MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 7. Trieda 3-4 ročné deti motýliky – MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 8. Materská škola Horné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 9. ZŠ Ostratice.
  Karanténne opatrenia platné do 25.2.2022 vrátane.
 10. ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 11. 5.A Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 12. 5.B ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 13. 4.B, 3.A Súkr. e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 14. 8.A a 3.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 15. 1.M Spojená škola Nábr. Kalinčiaka 4 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.2.2022 vrátane.
 16. 2.A a 5.B ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 17. Trieda zvončeky MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 18. II.F SOŠ obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 19. IV.J, I.B SOŠ obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 20. 5. ročník ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 21. 6.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 22. 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 23. Materská škola J. Matušku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.2.2022 vrátane.
 24. 6. tr. MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 25. 2.F SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 26. 1.B SOŠ Kalinčiaka.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 27. 9.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 28. 9.A a 9.C ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 29. 6.A a 6. B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 30. 6.A a 7.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 31. 4. trieda ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 32. 2.trieda MŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do  23.2.2022 vrátane.
 33. Detské jasle SLNIEČKOVO Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 34. II.A, III.A, II.C Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 35. Sexta a III.E Gymnázium V. B. N.Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 36. 1.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 37. 3.A a 4.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 38. Materská škola Veľké Kršteňany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 39. 5. tr. a 7 tr. ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 40. 8.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 41. 1.J elektrikári, 2.D, 1.A, 2.A, 3.C elektrikári SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 42. 3.A MŠ Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 43. Materská škola Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 44. 8.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 45. 1.C, 9.B, 9.C ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 46. Materská škola Veľké Kršteňany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 47. 2. tr. a 3.tr. MŠ Ul. Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 48. 1. tr. a 4.tr. MŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 49. 1.B, 3.B, 7.A, 9.B ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 50. 4.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 51. 1.B ZŠ S. Chalupku.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 52. 8.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 53. 3. tr. jahôdková MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 54. I.CP SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 55. 5.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 56. Oktáva A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 57. IV.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 58. Oktáva B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 59. Tr. včielky 4-5 ročné deti MŠ sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 60. 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 61. 9. tr. ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 62. Materská škola Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 25.2.2022 vrátane.
 63. 5. ročník ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 64. 4. trieda MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 65. 3.odd. MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 66. 3.D a 3.B SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 67. 6.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 68. 7.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 69. 2.A a 5.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 70. 3., 4., 5. 8. 9. ročník ZŠ Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 71. 2.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 72. 8.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 73. 6.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 74. 5.A a 7.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 75. II.BP SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 76. 6.C ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 77. 2.A Súkromná e – škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 78. 4.A ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 79. Spojená škola nábr. Kalinčiaka 4 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 80. 6.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 81. 1.K a 1. NA SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 82. 4.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 83. 2.B Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 84. 4.B a 7.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 85. 7.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 86. 2.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 87. 3.B a 7.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 88. II.C, III.K, IV F. SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 89. 3.A a 3. B ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 90. 2.B ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 91. 2.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 92. Trieda Lienky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 93. 7.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 94. 9.trieda ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 95. II.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 96. 9.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 97. MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 98. 2.A a ŠKD Špeciálna ZŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 99. 6.A a 9.A ZŠ Ul.energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 100. 1.C a 4.C ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 101. 1.A MŠ D.Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 102. 3. trieda MŠ Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 103. 3.C ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 104. 5.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 105. 1. trieda MŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 106. 4. trieda-jabĺčka MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 107. 5.A Súkromná spojená škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 108. 3. trieda – Včielky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 109. 1. trieda – Lienky MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 110. 4.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 111. 3.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 112. 3.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 113. 2. trieda MŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 114. 4.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 115. 2.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 116. 2.A ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 117. II.PSB Stredná zdrav. škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 118. 5.A ZŠ Ul. P. J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 119. NOVÝ DOMOV n.o. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.3.2022 vrátane.
 120. 5.A a 8. ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 121. 8.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 122. 5.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 123. 6. a 7. trieda ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 124. 6.A a 9.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 125. 9. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 126. 9.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 127. II.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 128. 2.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 129. 3.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 130. 3.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 131. 1.C elokované pracovisko Nový domov – Spojená škola internátna Prievidza
  do 6.3.2022 vrátane.
 132. 2.A a 4.A ZŚ  Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 133. 9.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 134. 1.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 135. 3. trieda MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.  
 136. 8. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.

posledná úprava: 25.02.2022/12:41