V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 7. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 9. A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 2. 3.B a 1. odd. ŠKD, 4.A, 5.A 9.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 3. Materská škola Ostratice.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.  
 4. 4.tr. MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 5. 9.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 6. 3.A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 7. 3.B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 8. Kvinta Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 9. 5.B a 5.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.202 vrátane.
 10. 4.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 11. 3.tr. MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 12. 2.tr. ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 13. 2.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 14. 4.tr. sovičky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 15. 3.tr. MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 16. 1.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 17. Materská škola Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 18. 2.C a 3.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 19. 5.A, 6.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 20. 3.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 21. 4.tr., 6.tr, 7.tr. ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 22. 4.C SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 23. 1.A, 2.A, 5.A E- škola  spojená súkr. škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 24. 2.B, 6.A, 9.B., 7.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 25. 3.tr. MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 26. 9.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 27. 6.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 28. 2.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 29. 5.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 30. 7.A, 7.B, 8.A, 8.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do15.2.2022 vrátane.
 31. 1.A, 1.B, 4.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 32. 8.A, 8.B, 5.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 33. 5 tr. MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátene.
 34. 1.A, 2.A, 2.B, 3.B (ŠKD), 7.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatreniua platné do 16.2.2022 vrátane.
 35. 2.AT Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 36. 8.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 37. 5.B, 6.A, 6.B, 8.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane
 38. 3.tr., 5.A a 5.B., 8.A a 8.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 39. 7.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 40. 3.B ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 41. 2. ročník ZŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 42. 1.B a 7.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 43. 4.tr,5.tr., 7.tr.,8.tr. Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 44. 3.B ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 45. 3.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 46. 7.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 47. 7.B ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 48. 3 žiaci z 8.B tr. ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 49. 9.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 50. Oktáva A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 51. 1.tr. MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 52. 1.A, 2.A, 8.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.202 vrátane.
 53. 1. A SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 54. 1.C a 5. K SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 55. 3.C, 6.A 9.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 56. 1.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 57. 2.B ZŠ Mierové nám Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 58. 1.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do19.2.2022 vrátane.
 59. III.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 18.2.2022 vrátane.
 60. 9.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 61. 1.A a I.II.L SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 62. 7.C ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 63. III.C Gymnázium V. B. N. Prievidza
  . Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 64. Oktáva B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 65. 4.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 66. 1.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 67. 1.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 68. 5.B a 2. A ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 69. 3. tr. žabky MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 70. 7.tr. ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 71. 2.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 72. 3.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 73. 8.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 74. 9.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 75. 1.C MŠ Clementisa Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 76. 5.tr. žabky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 77. 2.A, 3.B, 6.A, 7.B, 8.B ZŠ Ul. Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.22022 vrátane.
 78. Základná škola Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné od 16.2.2022 do 20.2.2022 vrátane.
 79. 3.tr. MŠ SNP Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 80. 8. ročník ZŠ Klatova Nová ves.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 81. 7.C ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 82. 2.tr. MŠ Dimitrovova Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 83. Púpavy a sedmokrásky MŠ Diviacka Nová Ves uzatvorená z technických príčin do 18.2.2022 vrátane.
 84. 6.A Súkr. Škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 85. 2.tr. včielky MŠ Školská Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 86. 5.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 87. IV.D SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 88. 8.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 89. 2.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 90. IV. tr. včielky MŠ Makarenkova Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 91. 3.tr. ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 92. 2. ročník ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 93. 6.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 94. 3- 4 ročné deti MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 95. 7.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatreniam platné do 20.2.2022 vrátane.
 96. Prima Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 97. 1.C, 2.A, 3.D, 4.C Gymnázium V. B. N.Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 98. 5.B ZŠ P. Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 99. 6.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 100. 4.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane
 101. 5.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2025022 vrátane.
 102. 2.C, 7.A ZŠ Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.B
 103. 2.B (MPS), 4.B SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 104. Tr. najmladších detí Súkr. jasle Tesori di Montesori Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.20.2022 vrátane.
 105. 3.C ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 106. MŠ Tužina.
  Karanténne opatrenia platné do 20.20.2022 vrátane.
 107. 3.A a 5.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 108. 8.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 109. 5.K, 2.K, 2.F, 2.B SOŠ služieb Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 110. 2. tr ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 111. 3. ročník ZŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 112. 7.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 113. 5.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 114. 8. ročník Špec. ZŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 115. ZŠ Hradište.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 116. 5. A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 117. 2.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 118. trieda Kuriatka MŠ Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 119. 1.B Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 120. 1.B, 2.A, 3.B, 6.A, 8.A, II. a IV. odd. ŠKD ZŠ Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 121. IV.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 122. IV.CH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 123. 2. trieda MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 124. I.D a III.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 125. 2.B a 9.B ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 126. 3. tr. MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 127. 5.C ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 128. 3.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 129. MŠ Klatova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné od 17.2.2022 do 21.2.2022 vrátane.
 130. 6. tr. ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane
 131. Sekunda Gymnázium V. B. N Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 132. III.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 133. 5.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 134. 7.B a 9.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 135. 1. tr. MŠ Ul. Banícka Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 136. MŠ Kolačno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.20225 vrátane.
 137. 8.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 138. 6.A a 9.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 139. Tr. A1 MŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 140. 9A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 141. 4. tr.jabĺčka MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 142. Materská škola Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 143. 6.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.22 vrátane.
 144. 2.J a 4.A SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 145. 9. tr. ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 146. 3. tr. MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 147. 1.B, 6.B ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 148. 8. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 149. 4.A, 3.J SOŠ T.Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 150. 3.A tr. ZŠ P.J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 151. 3. tr. MŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 152. 6. tr. ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 153. 4.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 154. 7.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 155. 9.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 156. 5.A a 9.B ZŠ Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 157. Malá trieda MŠ Malé Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 158. 5.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 159. 1. trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 160. 8.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 161. Trieda kačiatka MŠ P. Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 162. 1. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 18.2.2022 vrátane.
 163. 2.A trieda ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 164. 2.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 165. 5.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 166. MŠ Malinová.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 167. I.B Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza. Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 168. 3. trieda MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 169. 7.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 170. 2.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 171. 1.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 172. 8.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 173. 5.A, 5.B, 3.A ZŠ Ul.energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 174. 6. a 7.ročník ZŠ Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 175. 6.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 176. 1.B MŠ D.Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 177. 8.A ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 178. 2. a 4. trieda MŠ J.Matušku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 179. II.KH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 180. 3. trieda MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 181. 6. a 9.trieda ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 182. MŠ Krásno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 183. trieda kuriatka MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 184. 4.A Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 185. 8.A Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 186. 1. trieda MŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 187. 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 188. 1. a 2. trieda MŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 189. 8.ročník ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 190. II.B a II.C (kurz zimných športov) Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 191. Kvinta Gymnázium V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 192. IV.F Gymnázium V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 193. II.PSA Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 194. 5. tr. ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 195. 2. odd. MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 196. 6.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.

Posledná úprava: 21.02.2022/06:59